Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Medivlucht B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medivlucht B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Medivlucht B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Medivlucht B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Medivlucht B.V., welke geen eigendom zijn van Medivlucht B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Medivlucht B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Medivlucht B.V.

Medivlucht B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Het auteursrecht van deze website berust bij Medivlucht B.V. Het is niet toegestaan de site te verveelvuldigen anders dan door het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het uitprinten van een enkele hardcopy. Een bezoeker(ster) van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvuldigen zonder toestemming van Medivlucht B.V. (ook niet via een eigen netwerk).