Aanmelden

Om u aan te melden dient u onderstaand formulier in te vullen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Algemeen
Geslacht:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Fax:
Mail:
Geboortedatum:
Referent:
Naam/nummer agent:
Bank-/gironummer:
Banknaam:
Jaarlijkse bijdrage:
Eerste begunstigde
Naam:
Geboortedatum:
Tweede begunstigde
Naam:
Geboortedatum:
Derde begunstigde
Naam:
Geboortedatum:
Vierde begunstigde
Naam:
Geboortedatum:

Lees de onderstaande algemene voorwaarden goed door, voordat u met deze instemt.

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst heeft een looptijd van een jaar en wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor afloop van het contract schriftelijk wordt opgezegd.

Vanaf de datum van ondertekening van het contract en/of voldoening van de jaarlijkse bijdrage bent u Medivlucht Lifecardhouder en kunt u wereldwijd aanspraak maken - indien medisch noodzakelijk en door een arts voorgeschreven - op de navolgende diensten:

 • Ambulancevluchten vanuit het buitenland en wel steeds naar het dichtst bij de woonplaats van de lifecardhouder gelegen ziekenhuis en naar het buitenland.
 • Ambulancevluchten buiten Nederland naar het dichtstbij gelegen, voor de behandeling geschikte ziekenhuis.
 • Ambulancevluchten binnen Nederland van ziekenhuis naar ziekenhuis.
 • Transport van overledenen en/of stoffelijke overschotten van het buitenland naar Nederland.

Mede ten behoeve van u hebben wij voor het kunnen uitvoeren van de boven genoemde diensten op onze kosten een transportverzekering afgesloten bij Wuerzburger Versicherungs AG te Wuerzburg, Duitsland. Indien medisch noodzakelijk en door een arts voorgeschreven heeft u op grond van deze verzekeringsovereenkomst jegens Wuerzburger Versicherungs AG recht op bovengenoemde door ons georganiseerde diensten.

Alle services worden wereldwijd geleverd zonder leeftijdsgrens en zonder uitsluiting van vooraf bekende aandoeningen, handicaps en zakenreizen.

Bovendien biedt Medivlucht Lifecard u aanvullend de volgende services:

 • Wereldwijde medische hulp/bijstand in samenhang met repatriering via onze alarmcentrale.
 • Indien medisch noodzakelijk professionele begeleiding op uw terugreis.
 • Vergoeding van kosten voor het mee terugvliegen van een familielid/relatie, in die gevallen waarin begeleiding door een arts/verpleegkundige niet noodzakelijk is.
 • Inzet van een helicopter in geval van overeengekomen medische indicatie.
 • Kosten voor levensbehoudende maatregelen tijdens een ambulancevlucht.
 • Organisatie van ambulancevervoer over de weg.
 • Informatie over preventieve gezondheidszorg met name in verband met reizen.
 • Vele voordelen, kortingen & specials bij onze samenwerkingspartners.

De lifecardhouder verplicht zich ertoe de behandelend arts te ontslaan van zijn zwijgplicht tegenover de Lifecardorganisatie. De organisatie en uitvoering van alle diensten zijn in handen van de Lifecardorganisatie.

Onze partners, de verzekeraars, garanderen als gespecialiseerde risicodragers wereldwijd de door ons aangeboden diensten. Het lifecardhouderschap en de verzekeringen van de diensten zijn verschillende, juridisch zelfstandige overeenkomsten.

Als lifecardhouder machtigt u Medivlucht B.V. i.v.m. gegarandeerde continuiteit van de servicedekking in uw naam, de contracten met de gespecialiseerde samenwerkingspartners en terugverzekeraars zonder berichtgeving te veranderen, beeindingen en/of nieuwe contracten t.b.v. servicecomponenten af te sluiten.

Ja, ik ga akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.