Medivlucht LIFECARD
...de kaart met 
MEERWAARDE!

Zekerheid

Medische zekerheid wereldwijd

Ieder jaar kijkt u weer uit naar uw vakantie. Maar of u nu in Nederland blijft of naar het buitenland gaat, een vakantie is nooit zonder risico's. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje en de medische voorzieningen zijn niet in elk land toereikend. Krijgt u tijdens uw vakantie of uitstapje echter te maken met ziekte of een ongeval, dan biedt de Medivlucht Lifecard in de meeste situaties uitkomst.

Medivlucht Lifecard biedt haar kaarthouders een uitgebreid medisch dienstenpakket voor noodsituaties en zorgeloos reizen. De hierin opgenomen componenten lopen uiteen van wereldwijde repatriering tot een tolkenservice.

Een gevoel van zekerheid waar u ook gaat of staat:

  • Wereldwijd.
  • Tijdens alle reizen en uitstapjes.
  • Zowel privé als zakelijk.
  • Ongeacht uw leeftijd en/of gezondheidstoestand.
  • Ongeacht de aard, duur en het aantal van de door u te maken reizen.
  • Ongeacht het vervoermiddel waarmee de reis ondernomen wordt.

Repatrieringsservice

De repatrieringsservice houdt volledige vergoeding van kosten voor een medisch noodzakelijke en door een arts voorgeschreven transport met een luchtvoertuig alsook de kosten voor een arts/verpleegkundige of familielid/relatie als begeleider in.

In het geval dat een lifecardhouder op reis ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt deze bij aangetoonde en door een arts schriftelijk bevestigde medische noodzakelijkheid per luchtvaartuig teruggebracht naar Nederland.

Te allen tijde staan Lifecard ambulancevliegtuigen en -helicopters, noodzakelijke medicijnen, medische apparatuur en medisch geschoold personeel ter beschikking.

In noodsituaties kunnen deze vliegtuigen c.q. helicopters in korte tijd met een arts en verpleegkundig personeel bezet worden en vertrekken.

Meld uw reis altijd van tevoren bij ons aan via telefoon of via e-mail.